CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chemical-looping combustion of solid fuels – status of development

Anders Lyngfelt (Institutionen för energi och miljö)
2nd International Conference on Chemical Looping, 26-28 September 2012, Darmstadt (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 171646

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Energiteknik

Chalmers infrastruktur