CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ TEM studies of catalysts for diesel engine exhaust abatement

Sören Bredmose Simonsen ; Sören Dahl ; Ib Chorkendorff ; Erik Johnson ; Jens Sehsted ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Stig Helveg
17th International Microscopy Congress, Rio de Janeiro, Brazil, September 19-24, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171592