CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aerodynamic Investigation of Gap Treatment- and Chassis Skirts Strategies for a Novel Long-Haul Vehicle Combination

Helena Martini (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Björn Bergqvist ; Linus Hjelm ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
SAE Commercial Vehicles (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18.
CPL Pubid: 171576

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Maskinteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Perspectives of Aerodynamic Drag and Cooling Airflow for Heavy-Duty Trucks - Reconsidering European Total Length Legislation