CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Road Vehicle Aerodynamics at Chalmers University and Forces Acting on the Rotating Wheel

Alexey Vdovin (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
IQPC International Forum Future Automotive Aerodynamics, 26 - 27 November 2012, Berlin, Germany (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2014-12-10.
CPL Pubid: 171520

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur