CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Ionospheric Activity Derived from GPS and Different VLBI Networks

Sten Bergstrand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
IVS 2004 General Meeting Proceedings, NASA/CP-2004-212255, eds. N.R. Vandenberg and K.D. Baver p. 447-451. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 1715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


GPS for Geophysics: Glacial Isostatic Adjustment and Tests of Ionospheric Models