CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The iron transporter ferroportin is regulated by ascorbate

Nathalie Scheers (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Karolina Hoffmann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Faseb Journal (0892-6638). Vol. 26 (2012),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Meeting abstract.Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2016-02-23.
CPL Pubid: 171482

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Biokemi och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur