CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Planar Laser-Induced Flourscence: A New View on Catalysis

Sara Blomberg ; Johan Zetterberg ; W. Sun Z. ; Li S. ; Johan Gustafson ; Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Edvin Lundgren ; M. Alden
Proceedings of the 29th European Conference on Surface Science (ECOSS-29), Edinburgh, United Kingdom, September 3-7 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 171455