CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sulfur promoted methane oxidation over supported platinum catalysts

Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Sheedeh Fouladvand (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bounechada Djamela (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Lisa Kylhammar (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Gustafson Johan ; Lundgren Edvin ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 9th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC9), Brussels, Belgium, August 29-31 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171444