CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An in situ set up for the detection of CO2 from catalytic CO oxidation by planar laser-induced fluorescence, PLIF

Sara Blomberg ; Johan Zetterberg ; Gustafson Johan ; Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Edvin Lundgren
Proceedings of the 25th Symphosium on Surface Science (3S*12), St. Christoph/Arlberg, Austria, Mars 11-17 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 171442