CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methane oxidation over supported noble metals-mechanistic consequences of transient operation

Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Elin Becker (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Lisa Kylhammar (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Sheedeh Fouladvand (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Martin Natalia ; Gustafson Johan ; Lundgren Edvin ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 22st North American Meeting Detroit, USA, June 5-11 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171440