CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Regenerable sulphur traps: SOx storage and release kinetics

Lisa Kylhammar (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Markus Happel ; Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Libuda Jörg ; Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 21st North American Meeting San Francisco, USA, June 7-12 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171438