CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of carbon-catalyst interactions on carbon black oxidation

Carolin Ohlson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 8th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC8) (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171435