CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methane oxidation over Pt/Al2O3 – a transient in situ XANES study

Elin Becker (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Henrik Grönbeck (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 13th Nordic Symposium on Catalysis, Göteborg, Sweden, October 5-7 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 171433