CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetics of oxidation of nm-sized soot spherules

Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Vladimir P. Zhdanov (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 13th Nordic Symposium on Catalysis, Göteborg, Sweden, October 5-7 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 171431