CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of particulate emissions and methodology for oxidation of particulates from non-diesel combustion systems

Per Ericsson ; M Holmström ; Annika Amberntsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Carolin Ohlson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the Society of Automotive Engineers International Powertrains, Fuels and Lubricants Congress, Shanghai, China, June 23-25 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171427