CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transient step-scan FTIR TRS studies of CO oxidation over supported Pt catalysts with high time-resolution

Ansgar Wille (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 4th International Conference on Environmental Catalysis, Heidelberg, Germany, June 5-8 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171424