CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CO oxidation over Pt/Al2O3 - A transient in-situ FTIR and XANES study

Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Lars Österlund (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Peter Thormählen (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Jonas Jansson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 19th North American Catalysis Society Meeting, Philadelphia, USA, May 21-28 (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171415