CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-temperature CO oxidation over a Pt/Al2O3 monolith catalyst investigated by step-response experiments and simulations

Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Peter Thormählen (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 6th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC6), Brussels, Belgium, October 22-24 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171411