CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Moser-Trudinger type inequalities for complex Monge-Ampère operators and Aubin's "hypothèse fondamentale"

Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
arxiv:1011.3976 (2011)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 171410

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur