CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced low-temperature catalytic activity due to transient gas composition changes

Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Peter Thormählen (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the EUCHEM Conference on Environmental CatalysisCatalysis, Hindås, Sweden, November 27-December 1 (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171405