CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Induced low-temperature catalytic ignition by transient changes in the gas composition

Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Peter Thormählen (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hans Persson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Edward Jobson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 5th European Congress on Catalysis, Limerick, Ireland, September 2-7 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171404