CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A thermodynamical formalism for Monge-Ampere equations, Moser-Trudinger inequalities and Kahler-Einstein metrics.

Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
arXiv:1011.3976 (2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2013-09-11.
CPL Pubid: 171398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur