CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Periodic control for low-temperature ignition

Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Peter Thormählen (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Hans Persson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Edward Jobson (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 5th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC5), Brussels, Belgium, April 12-14 (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171397