CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Zenith troposphere delays and gradients from VLBI, GNSS, DORIS, water vapor radiometer, and numerical weather models during continuous VLBI campaigns

Kamil Teke ; Tobias Nilsson ; Johannes Böhm ; Peter Steigenberger ; Rüdiger Haas (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik) ; Thomas Hobiger ; Pascal Willis
AGU Fall Meeting 2012 (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 171375

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2010-2017)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium