CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasmic sensors

S. Maier ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik) ; L. Manna
Annalen der Physik (0003-3804). Vol. 524 (2012), 11, p. A155.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 171373

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Bionanofotonik (2007-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur