CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Periodic gas composition control for low temperature catalytic ignition

Peter Thormählen (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Per-Anders Carlsson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Magnus Skoglundh (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Erik Fridell (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Edward Jobson (Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Andersson (Kompetenscentrum katalys (KCK))
Proceedings of the 4th European Congress on Catalysis (EUROPACAT-IV) in Rimini, Italy, September 5-10 (1999)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 171371