CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurement of Free-space Impedances of Small Antennas in Reverberation Chambers

Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Charlie Carlsson (Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Microwave and Optical Technology Letters (ISSN 0895-2477). Vol. 32 (2002), 2, p. 112-115.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2007-08-17.
CPL Pubid: 17136

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur