CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deliverable D5.3: Final delivery of data and answers to questionnaires

Stefanie Schoch ; Leandro Guidotti ; Andràs Csepinszky ; Barbara Metz ; Roberto Tadei ; Francesco Tesauri ; Gianfranco Burzio ; Walter Schwertberger ; Clement Val ; Reakka Krishnakumar ; . Selpi (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Emma Johansson ; Dan Gustafsson ; Marian-Andrzej Obojski ; Wolfgang Grundler ; Sabine Kadlubek ; Christoph Kessler ; Walter Hagleitner
2012. - 108 s.
[Rapport]

Nyckelord: FOT, naturalistic driving, driver behaviour data, euroFOT


Deliverable D5.3 of the euroFOT project.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2013-09-11.
CPL Pubid: 171350

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Data- och informationsvetenskap
Elektroteknik och elektronik
Psykologi

Chalmers infrastruktur