CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deliverable D11.3: Final Report

Christoph Kessler ; Aria Etemad ; Giancarlo Alessandretti ; Karsten Heinig ; . Selpi (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Rino Brouwer ; Andras Cserpinszky ; Walter Hagleitner ; Mohamed Benmimoun
2012. - 133 s.
[Rapport]

Nyckelord: FOT, naturalistic driving, driver behaviour, active safety, field operational test


Final report of the euroFOT project.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2013-09-11.
CPL Pubid: 171349

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Data- och informationsvetenskap
Elektroteknik och elektronik
Psykologi

Chalmers infrastruktur