CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deliverable D3.3: Data management in euroFOT

. Selpi (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Samuel Borgen (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Bärgman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Erik Svanberg (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Rasmus Nisslert ; Catarina Norell ; Jordanka Kovaceva ; David Sanchez ; Marga Saez ; Clement Val ; Jörg Küfen ; Mohamed Benmimoun ; Barbara Metz
2012. - 123 s.
[Rapport]

Nyckelord: FOT, naturalistic driving, naturalistic FOT, field operational test, euroFOT, data management


Deliverable D3.3 of the euroFOT project.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2016-01-07.
CPL Pubid: 171344

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Transport
Data- och informationsvetenskap
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur