CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A new approach to Richardson extrapolation in the finite ellement method.

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Proceeding of 9th Seminar on Differential Equations and Dynamical Systems, 11-13 July 2012. p. 10. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 171315

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur