CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fokker-Planck operator as asymptotic limit, Inverse kinetic model and FEMs for VPFP

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Proceeding of 43th Iranian Mathematical Conference, 27-30 Augusti 2012, (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 171313

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur