CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Renovating to Passive Housing in the Swedish Million Programme

Carley Friesen ; Björn Malbert (Institutionen för arkitektur ; Mistra Urban Futures) ; Henrik Nolmark
Planning Theory & Practice (1464-9357). Vol. 13 (2012), 1, p. 113-174.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: passiv solar housing, the Swedish million program, Brogården, partnering, pragmatic process, eco-neighbourhood, urban design


Ingår i ett symposium med titeln Exploring the Challenges of Environmental Planning and Green Design: Cases from Europe and the USADen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2017-06-26.
CPL Pubid: 171304

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur