CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tension-optimized highly nonlinear fibers for parametric applications

Carl Lundström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Evgeny Myslivets ; Andreas Wiberg ; Nikola Alic ; Stojan Radic ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European Conference on Optical Communications (ECOC), Amsterdam, The Netherlands p. Paper We.1.F. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We investigate the Brillouin and dispersive properties including localized measurements of nonlinear fibers spooled with tension gradients and discuss their application in parametric devices.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2015-02-24.
CPL Pubid: 171251

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Fotonik

Chalmers infrastruktur