CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Efficient Computation of Impedances of Dipoles over Cylindrical Structure By Using a spectrum of 2D Solutions with Asymptotic Waveform Evaluation

Jian Yang (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE 2004 AP-S International Symposium Vol. 4 (2004), p. 3956 - 3959 .
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-10-23. Senast ändrad 2007-08-16.
CPL Pubid: 17123

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur