CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

OSIRIS: A Decade of Scattered Light

C. A. McLinden ; A. E. Bourassa ; Samuel Brohede (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; M. Cooper ; D. A. Degenstein ; W. J. F. Evans ; R. L. Gattinger ; C. S. Haley ; E. J. Llewellyn ; N. D. Lloyd ; P. Loewen ; R. V. Martin ; J. C. McConnell ; I. C. McDade ; Donal P. Murtagh (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; L. Rieger ; C. von Savigny ; P. E. Sheese ; C. E. Sioris ; B. Solheim ; K. Strong
Bulletin of The American Meteorological Society - (0003-0007). Vol. 93 (2012), 12, p. 1845-1863.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Into year 11 of a 2-yr mission, OSIRIS is redefining how limb-scattered sunlight can be used to probe the atmosphere, even into the upper troposphere.

Nyckelord: radiative-transfer model, stratospheric ozone, upper troposphere, odin, satellite, retrieval, profiles, spectra, climatology, instrument, objectivesDenna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2016-07-15.
CPL Pubid: 171226

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur