CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Forest biomass and the science of inventory from space

S. Saatchi ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Williams ; S. Quegan ; T. LeToan ; H. Shugart ; J. Chave
Nature Climate Change (1758-678X). Vol. 2 (2012), 12, p. 826-827.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: backscatterDenna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 171223

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Radarfjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur