CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gaussian vertex plate improves reflection coefficient and far-out sidelobes in prime-focus reflector antennas

Jian Yang (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
Microwave and Optical Technology Letters (ISSN 0895-2477). Vol. 21 (1999), 2, p. 125-129.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-23.
CPL Pubid: 17121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur