CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of Algorithms for Automatic Creation of Virtual Manikin Motions

Niclas Delfs ; Robert Bohlin ; Peter Mårdberg ; Stefan Gustafsson ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
2nd International Conference on Applied Digital Human Modeling, July 21-25 2012, San Francisco (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17.
CPL Pubid: 171203

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Matematik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur