CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Using Ergonomic Criteria to Adaptively Define Test Manikins for Design Problems

Peter Mårdberg ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Robert Bohlin
2nd International Conference on Applied Digital Human Modeling, July 21-25 2012, San Francisco. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17.
CPL Pubid: 171200

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Matematik
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur