CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Calculation of ring-shaped phase centers of feeds for ring-focus paraboloids

Jian Yang (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system ; Institutionen för elektromagnetik, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagatation (ISSN 0018-926X). Vol. 48 (2000), 4, p. 524-528.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-10-23.
CPL Pubid: 17120

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för elektromagnetik, Antenner (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur