CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automatic Fitting of a 3D Character to a Computer Manikin

Stefan Gustafsson ; Sebastian Tafuri ; Niclas Delfs ; Peter Mårdberg ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
2nd International Conference on Applied Digital Human Modeling, July 21-25, 2012, San Francisco. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17.
CPL Pubid: 171197

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Matematik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur