CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geometric Variation Simulation and Robust Design for Flexible Cables and Hoses

Tomas Hermansson ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Staffan Björkenstam ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
CIRP International Conference on Computer Aided tolerancing, Huddersfield, UK, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 171194

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Matematik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur