CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Behavior, Strength and Fracture Mechanisms in Composite Steel-CFRP Members

Mohammad Al-Emrani (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Robert Kliger (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
International symposium on bond behaviour of FRP in structures, 8-10 December 2005, Hong Kong, China. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 17119

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggproduktion
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur