CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-nominal path planning for increased robustness of robotized assembling processes

Domenico Spensieri ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Robert Bohlin ; Lars Lindkvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
4th CIRP Conference on Assembly Technology and Systems - CATS 2012, University of Michigan, Ann Arbor, USA on May 21-23, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 171188

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Matematik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur