CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Assembly Verification and Geometry Design by Distance Field based Shrinking

Staffan Björkenstam ; Johan Segeborn ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Robert Bohlin
4th CIRP Conference on Assembly Technology and Systems - CATS 2012, University of Michigan, Ann Arbor, USA on May 21-23, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17.
CPL Pubid: 171183

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Geometri
Annan maskinteknik

Chalmers infrastruktur