CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automatic Creation of Virtual Manikin Motions Maximizing Comfort in Manual Assembly Processes

Robert Bohlin ; Niclas Delfs ; Lars Hanson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
4th CIRP Conference on Assembly Technology and Systems - CATS 2012, University of Michigan, Ann Arbor, USA on May 21-23, 2012. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17.
CPL Pubid: 171178

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Matematik
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur