CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmers Railway Mechanics – a NUTEK/VINNOVA Competence Centre. Triennial Report: 1 July 2009 – 30 June 2012 / Review: 1 July 1995 – 30 June 2009 / Plans: 1 July 2012 – 30 June 2015

Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Bengt Åkesson (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 128 s.
[Rapport]

Nyckelord: JärnvägsmekanikDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-17. Senast ändrad 2013-09-17.
CPL Pubid: 171122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Transport
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur