CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sverige på efterkälke

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet 2/2012, p. 36-37. (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Norska och danska industriaktörer ligger hästlängder före de svenska när det gäller solenergi. Norska REC är bland de stora globala aktörerna inom solcellsområdet. Danska VKR Group kontrollerar stora delar av den europeiska solfångarindustrin och nu är norska Hydro på väg att ta täten när det gäller absorbatorer i solfångare tillsammans med ett finskt företag, Savo Solar.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 171076

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur