CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Teknikplattform bildad för förnybar energi, värme och kyla

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet (0348-9493). 5/2012, p. 48-50. (2012)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

En ”teknikplattform” är bildad inom EU som omfattar tre svenska paradgrenar bioenergi, fjärrvärme och värmepumpar. ”Plattformen” ger svenska företag affärschanser och möjligheter att påverka EUs energipolitik.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-01-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 171075

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur